13 jul 2018 16:03

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hernieuwt.

Het mandaat van Anne Kirsch wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.