22 feb 2018 15:09

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) hernieuwt.

De heer Benoit Collin zal zichzelf opvolgen als adjunct-administrateur-generaal voor een periode van zes jaar met ingang op 1 februari 2018.