17 jul 2015 19:04

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Het mandaat van administrateur-generaal van de RSZ van de heer Koen Snyders wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar, vanaf 1 oktober 2015.