17 sep 2021 18:46

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit houdende de hernieuwing van het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Het mandaat van Koen Snyders als administrateur-generaal bij de RSZ wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.