26 apr 2019 16:29

Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de administrateur-generaal van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) hernieuwt.

Het mandaat van de houder van de managementfunctie van administrateur-generaal van het FAGG, Xavier De Cuyper, wordt hernieuwd voor zes jaar vanaf 1 mei 2019.