29 mrt 2012 19:33

Hernieuwing van het mandaat van de coördinator van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Patrick Charlier, als coördinator van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding hernieuwt.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Patrick Charlier, als coördinator van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding hernieuwt.