26 feb 2021 18:33

Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Federale Politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Federale Politieraad.

Het mandaat van Willy Bruggeman als voorzitter van de Federale Politieraad wordt vernieuwd voor een termijn van vier jaar, die ingaat op 7 mei 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.