03 jul 2015 15:24

Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Het mandaat van de heer Dirk Achten als voorzitter van het directiecomité loopt af op 20 juli 2015. Nadat hij naar aanleiding van zijn eindevaluatie de vermelding 'uitstekend' heeft gekregen en aangezien hij zich opnieuw kandidaat heeft gesteld voor de vacant verklaarde functie, wordt de heer Dirk Achten tot voorzitter aangesteld voor een nieuw mandaat van zes jaar vanaf 21 juli 2015.