29 mrt 2019 17:02

Hernieuwing van mandaten bij de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand Denis Ducarme twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot de hernieuwing van het mandaat van directeur en van adjunct-directeur van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal.

De mandaten van de directeur en van de adjunct-directeur van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, Serge Drugmand en Marc Hinoul, worden hernieuwd voor een periode van zes jaar en dit vanaf 19 maart 2019.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.