20 dec 2019 14:43

Hernieuwing van twee mandaten bij Fedasil en het CGVS

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block akkoord met de hernieuwing van twee mandaten bij Fedasil en het Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).

Het gaat om de verlenging van het mandaat van:

  • Jean-Pierre Luxen als directeur-generaal van Fedasil met zes maand vanaf 15 januari 2020
  • Dirk Van den Bulck als Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met vijf jaar vanaf 1 januari 2020