30 sep 2016 17:42

Heropbouw van de Belgische afdeling van de Internationale school van SHAPE - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de Franse gemeenschap.

Het akkoord legt de financieringsregels en de werking vast van de internationale afdeling van de Internationale School van de SHAPE. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. De regering van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel heeft het samenwerkingsakkoord goedgekeurd.