13 mrt 2014 10:51

Heropbouw van de Belgische afdeling van de SHAPE International School

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een reeks beslissingen in het kader van de heropbouw van de Belgische afdeling van de SHAPE International School. 

Op 19 december 2013 sloten de federale regering en de regering van de Franse Gemeenschap / Federatie Wallonië - Brussel een akkoord rond de hervatting van de besprekingen met de SHAPE, met het oog op de heropbouw van de Belgische afdeling van de SHAPE International School. Het Interministerieel Comité Zetelbeleid (ICZ) werd zo gemandateerd om de besprekingen met de SHAPE en de Amerikaanse regering te hervatten. Deze laatste leidt het heropbouwproject van de internationale school. 

Vandaag heeft de ministerraad zich akkoord verklaard met het feit dat de Franse Gemeenschap / Federatie Wallonië – Brussel de onmiddellijke gesprekspartner wordt van SHAPE voor de definitieve uitwerking van de plannen, het realiseren van de desbetreffende infrastructuur, de follow-up en de uiteindelijke oplevering ervan. Hij heeft de voorzitter van het ICZ bovendien de opdracht gegeven om in naam van de federale regering een Letter of Intent te ondertekenen en die over te maken aan de SHAPE-autoriteiten.