24 okt 2003 17:00

Heropbouw van Irak

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, gaat de Ministerraad akkoord met de deelname aan de Donorconferentie die plaats heeft in Madrid op 23 en 24 oktober 2003.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, gaat de Ministerraad akkoord met de deelname aan de Donorconferentie die plaats heeft in Madrid op 23 en 24 oktober 2003.

De Belgische delegatie staat onder leiding van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. België zal, bij het bepalen van haar bijdrage aan de wederopbouw en de rehabilitatie van Irak, concrete projecten en acties beogen die in het bijzonder de humanitaire behoeften en het herstel van de Rechtstaat betreffen. Om projecten en acties zoals gedefinieerd in punten I en II van deze nota te realiseren, werd een budget van 4 à 5 miljoen EUR geïdentificeerd, verdeeld op de volgende manier: - 1 miljoen EUR onder de begrotingslijnen ?preventie van conflicten? of ?nood- en rehabilitatiehulp? (jaar 2004) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met de andere FOD?s; - 3 miljoen EUR op de begrotingslijn BA 54 31 35 01 van het programma ?multilaterale samenwerking? op de begroting Internationale Samenwerking 2003; deelname van andere FOD?s.