14 feb 2014 17:13

Heropbouw van SHAPE-Village

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Koen Geens voor de heropbouw van SHAPE-Village.

SHAPE-Village bestaat uit 600 woningen en werd in 1967 snel gebouwd op het militair domein van Casteau, toen het centrale commandocentrum van de militaire troepen van de NAVO (SHAPE) Frankrijk verliet en zich in België vestigde. Om de duur van de werken zo veel mogelijk in te perken, werd er voornamelijk met prefabconstructies gewerkt. De militaire staf van SHAPE vraagt al enige jaren om SHAPE te renoveren, opdat de woningen beantwoorden aan de huidige standaarden. Ook werd op de Top van Lissabon in juni 2011 bevestigd, dat de SHAPE in Casteau blijft. 

De Belgische staat heeft als gastland van de NAVO bevestigd om hierop in te gaan en zal SHAPE-Village heropbouwen. Er wordt een overheidsopdracht uitgeschreven om een bureau aan te trekken voor het beheer van de werken en de opvolging van de volgende overheidsopdrachten. De ministerraad stemt in met de financiering van de heropbouw door het fonds 'SHAPE-Domeinen' en de verhoging van het plafond van aanbesteding tot 500 000 euro.