14 feb 2014 18:25

Ministerraad van 14 februari 2014

De ministerraad vergaderde op vrijdag 14 februari 2014 onder het voorzitterschap van eerste minister Elio Di Rupo in de Wetstraat 16.

Tijdens de persconferentie na de ministerraad heeft eerste minister Elio Di Rupo een overzicht gegeven van de belangrijkste beslissingen die de ministerraad vandaag heeft genomen. De bevoegde ministers hebben ze vervolgens toegelicht.

  • De bankenwet is in tweede lezing goedgekeurd. Ze vormt de belangrijkste hervorming van deze legislatuur en draagt bij tot een betere omkadering van de praktijken in de banksector en een betere bescherming van de consument. De eerste minister benadrukte dat het om spitswetgeving op Europees niveau gaat (zie presentatie in bijlage).
  • Een ander belangrijk dossier dat vandaag is goedgekeurd is de hervorming van Tax Shelter voor audiovisuele producties. Het stelsel is geheroriënteerd naar aanleiding van misbruiken die het heeft gekend (zie presentatie in bijlage).
  • Elio Di Rupo heeft gisteren samen met staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale en Sociale Fraude John Crombez deelgenomen aan de Benelux-top tegen sociale dumping en oneerlijke concurrentie. De drie landen gaan hun samenwerking tegen deze praktijken opvoeren en onze bedrijven en werknemers beter beschermen. De regering heeft ook een actieplan hierover goedgekeurd (zie presentatie in bijlage).
  • De ministerraad heeft in tweede lezing ook de wijziging van de wet op de auteursrechten goedgekeurd die meer garanties en transparantie biedt.
  • De ministerraad nam ook verschillende maatregelen op het vlak van energie zoals de hervorming van de offshore elektriciteitsproductie.

Bekijk de persconferentie op het videokanaal van de eerste minister.