14 feb 2014 16:06

Organisatie van opleidingen tijdens bepaalde periodes van tijdelijke werkloosheid

De minsterraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een voorontwerp van wet goed om een systeem in te voeren dat werkgevers ertoe aanzet om opleidingen te organiseren tijdens bepaalde periodes van werkloosheid.

In het ontwerp zijn maatregelen voorzien die strikt beperkt zijn tot de periodes van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van gebrek aan werk wegens economische oorzaken (economische werkloosheid). Het is de bedoeling dat de werkgevers van deze momenten gebruik maken om opleidingen te organiseren. Elke betrokken werkgever dient te vermelden dat hij over een opleidingsplan beschikt wanneer hij de collectieve mededelingen aan de RVA bezorgt. Indien de werkgever deze verplichting niet naleeft, bepaalt de wet een beperking van de stelsels van economische werkloosheid waarvan de werkgever gebruik kan maken.

Het ontwerp houdt rekening met de door de sociale partners geformuleerde opmerkingen inzake de uitvoerbaarheid van het voorgaand mechanisme ingevoerd door de programmawet van 27 december 2012. Het wordt voor advies verzonden naar de Raad van State.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk wegen economische oorzaken - opleiding