14 feb 2014 17:35

Instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren

De Ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de wijzigingen van het Verdrag* inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren.

De wijzigingen van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren wijzigen het Verdrag met als doel de Lidstaten van de Verenigde Naties gelegen buiten de UNECE-regio** de mogelijkheid te bieden partij bij het Verdrag te worden.

De samenwerking tussen oeverstaten inzake grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren draagt bij tot de vrede en de veiligheid en tot een duurzaam beheer van de waterlopen, en is in het belang van alle partijen. Deze wijziging is bedoeld om de samenwerking tussen rivierzones wereldwijd te bevorderen en om de ervaring te delen met andere regio's van de wereld.

* gesloten in Helsinki op 17 maart 1992

** UNECE = United Nations Economic Commission for Europe