14 feb 2014 17:34

Deelname van het schip GODETIA aan de campagne Maritime Capacity Building 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem de deelname van het Belgische schip BNS GODETIA aan de campagne Maritime Capacity Building 2014 goed.

Die campagne, ten voordele van de training van Afrikaanse militairen, zal aanvangen eind maart 2014 en zal ongeveer drie maanden duren. Gedurende die periode zal de GODETIA deelnemen aan het Amerikaanse programma “Africa Partnership Station” voor de West-Afrikaanse kust en de Golf van Guinea. Het schip zal bovendien steun verlenen aan de “Belgian Maritime Threat Awareness & Reporting” (BEMTAR) en het “Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics” (MAOCN) in de strijd tegen piraterij, drugssmokkel en illegale visserij.
Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om training (Real Life Support) te geven aan boord van de GODETIA aan de militairen van Benin, de Republiek Congo (Brazzaville), Marokko, Gabon en Togo. De campagne zal uitgevoerd worden door een negentigtal militairen, versterkt met een vijftiental onderrichters voor een beperkte periode. Het voorgestelde administratieve en financiële statuut voor het personeel dat deelneemt aan deze opdracht is “deelstand hulpverlening buiten het nationale grondgebied – KB 03, coëfficiënt 2” en dit tijdens de steun aan de MAOCN-opdracht.