13 feb 2014 19:21

Regie der Gebouwen: huur van een loods in Oostende voor de FOD Volksgezondheid

De ministerraad geeft op voorstel van staatssecretaris Servais Verherstraeten de Regie der Gebouwen toestemming om een huurovereenkomst te sluiten voor de huur van een loods, John Cordierlaan 12 te Oostende, voor de FOD Volksgezondheid.

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid zal die loods gebruiken om 15 containers met vorstgevoelig materiaal onder te brengen, in het kader van de pollutiebestrijding op de Noordzee.