14 feb 2014 17:21

Procedure voor de toewijzing van de frequenties in de 900 MHz- en 1800 MHz-banden

De ministerraad keurt, op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toewijzing van de frequenties in de 900 MHz- en 1800 MHz-banden.

In 2011 kreeg Telenet Tecteo BidCo NV een vierde 3G-vergunning én de mogelijkheid om vanaf 27 november 2015 frequenties toegewezen te krijgen in de 900 MHz- en 1800 MHz-banden. Het bedrijf kondigde in december 2013 echter aan dat het de mogelijkheid om deze frequenties te gebruiken niet zou benutten. De huidige reglementering voorziet echter niet in de mogelijkheid om het spectrum vanaf 27 november 2015 te herverdelen, terwijl deze frequenties een grote economische waarde hebben en zo snel mogelijk op de markt zouden moeten gebracht worden.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dan ook in een open, transparante en niet-discriminerende toewijzingsprocedure van deze frequenties. Omdat het niet mogelijk is het spectrum toe te wijzen aan meer dan drie operatoren bepaalt de procedure dat alle kandidaten de gelegenheid zullen krijgen om een gelijk aantal frequenties te verwerven, indien het aantal kandidaten niet hoger is dan drie.  Zijn er echter meer dan drie kandidaten, dan zal het BIPT een veiling van het SMRA-type organiseren voor drie percelen van frequenties. Het ontwerp bepaalt verder dat het BIPT de gehele 1800 MHz-band al kan toewijzen voor 27 november 2015. Het gaat om 124 kanalen voor elk van de drie bestaande operatoren.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, aan het Overlegcomité en aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofonienetten, en van het koninklijk besluit van 24 oktober 1997 betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten