13 feb 2014 16:35

Modernisering van de beheersstructuur van de Autoriteit voor financiële diensten en markten - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens en minister van Economie Johan Vande Lanotte in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de beheersstructuur en besluitvorming van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) moderniseert.

Het voorontwerp komt tegemoet aan de volgende hoofddoelstellingen:
  • de versterking van de rol van het auditcomité binnen de raad van toezicht van de FSMA, dat over nieuwe instrumenten zal beschikken om een verdere toegevoegde waarde te geven wat betreft het toezicht op de goede werking van de instelling, onder meer via een betere interactie met de interne auditdienst de precisering van de regels voor de werking van en de besluitvorming binnen het directiecomité van de FSMA om een evenwichtige en collegiale besluitvorming op structurele wijze te ondersteunen 
  • de integratie van de taken en verantwoordelijkheden van de secretaris-generaal in het takenpakket van de respectieve leden van het directiecomité en opheffing van de functie van secretaris-generaal. Zo wordt de functie van secretaris-generaal op vier gebracht.
  • de vereenvoudiging van de procedure voor het opleggen van administratieve boetes door de FSMA. Voor meer efficiëntie zullen de instructiefase en de vervolging die procedure volledig onder de verantwoordelijkheid van het directiecomité worden geplaatst. De sanctiebeslissing als dusdanig komt, zoals vandaag, na tegensprekelijk debat toe aan de sanctiecommissie, een ten aanzien van het directiecomité onafhankelijk orgaan binnen de FSMA.

Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, wat de organisatie en de werking van de FSMA betreft