14 feb 2014 18:19

Toezicht op de kredietinstellingen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens en de minister van Justitie in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. Het ontwerp werd aangepast op advies van de Raad van State.

Het ontwerp zal de huidige wet van 22 maart 1993 vervangen en beantwoordt aan de volgende doelstellingen:

  • de richtlijn 2013/36/EU van 26 juni 2013 (CRD IV) omzetten
  • de richtlijn bankherstel en -resolutie (BRR) anticipatief omzetten
  • de aanbevelingen van de Nationale Bank van België op gebied van structurele hervormingen van de Belgische banksector vertalen
  • de aanbevelingen van de Dexiacommissie uitvoeren
  • de huidige wet verbeteren of verduidelijken in het licht van de toezichtspraktijk, de 'Core Principles for Effective Banking Supervision' (BIS) en het 'Financial Sector Assessment Program' (FSAP) uitgevoerd door het IMF
  • rekening houden met de toekomstige wijzigingen naar aanleiding van de nakende overheveling van het bancair toezicht naar de Europese Centrale Bank (ECB).

Bekijk ook de presentatie in bijgevoegde PDF.