14 feb 2014 18:19

Diverse bepalingen om de stabiliteit van de Belgische bank- en financiële sector te versterken - tweede lezing

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen dat aansluit bij het wetsontwerp over het statuut en het toezicht op de kredietinstellingen (ontwerp van bankwet) en het wetsontwerp tot invoering van de mechanismen voor een macroprudentieel beleid die de ministerraad op 31 december 2013 goedkeurde. 

Een groot deel van de bepalingen van het voorontwerp wijzigen de financiële wetgeving op technisch vlak naar aanleiding van de voornoemde drie ontwerpen. Het bevat ook bepalingen die tot doel hebben de bepalingen van de andere wetten voor het toezicht op de ondernemingen van de financiële sector in overeenstemming te brengen met de beginselen van het ontwerp van bankwet, wat de leiders en verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefuncties en de oprichting van een directiecomité betreft.

Het regelt ook het statuut en de samenstelling van het Afwikkelingscollege (het college dat gelast wordt met de ordentelijke afwikkeling van banken in moeilijkheden) en maakt een einde aan de onverenigbaarheid van de fiscale
bepalingen betreffende de gereglementeerde spaardeposito’s met het vrije dienstenverkeer in de EER.
Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Bekijk ook de presentatie in de bijhorende PDF.