13 feb 2014 19:17

Omzendbrief inzake het personeelsplan 2014 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert de omzendbrief “Informatie inzake het personeelsplan 2014 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben” goed.

Deze omzendbrief geeft op transparante wijze informatie omtrent de bedragen van de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben die als basis dienen voor de opmaak van de personeelsplannen 2014 en geeft richtlijnen aan de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben voor de opmaak en indiening van hun dossier personeelsplan 2014. De uiterste datum van indiening is 31 maart 2014.