14 feb 2014 16:11

Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen op het stuk van de voorafbetalingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de inkomstenbelastingen op het stuk van de voorafbetalingen goed.

Het ontwerp schrijft in het Wetboek van de inkomstenbelastingen in dat, voor het aanslagjaar 2015, de basisrentevoet 0,75% bedraagt voor de berekening van de belastingen op winst, baten en bezoldigingen in geval ze bij wijze van voorafbetalingen voldaan moeten worden, maar dat niet of in onvoldoende mate is gebeurd.
Die basisrentevoet is normaal gezien het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank op 1 januari, in voorkomend geval tot de lagere eenheid afgerond. Op 1 januari 2014 bedroeg die echter 0,75%, wat betekent dat die na afronding op de lagere eenheid  0% zou bedragen. Met het ontwerp maakt de Koning gebruik van zijn bevoegdheid om die basisrentevoet te wijzigen. Het ontwerp stelt de basisrentevoet op die manier voor het aanslagjaar 2015 alsnog vast op 0,75 procent. Die rentevoet wordt ook gebruikt voor de berekening van de bonificaties.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen