01 mrt 2024 17:58

Heropening van het transitiehuis te Edingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt drie ontwerpen van koninklijk besluit goed ter heropening van het detentiehuis te Edingen.

In het kader van het Masterplan Gevangenissen en internering wil de regering de overbevolking in de gevangenissen terugdringen en de infrastructuur vernieuwen. Ze wil ook de infrastructuur beter aanpassen aan de re-integratie van gedetineerden en alternatieven voor de klassieke strafuitvoering bieden.

Bepaalde veroordeelden kunnen tegen het einde van hun straf de kans krijgen om het laatste deel van de straf door te brengen in een transitiehuis. Daarbij worden ze intens bijgestaan en begeleid om daarna terug te kunnen functioneren in de maatschappij.

De ontwerpen regelen de erkenning van de site gelegen te Aatsesteenweg 242 in Edingen als transitiehuis en keuren de subsidiëring voor de uitbating ervan door de exploitant Serco Belgium NV goed.