24 nov 1995 16:00

Herschikking van de kredieten 1995 van het "Plan Middellange Term
ijn" van het Belgisch leger