07 jul 2016 17:06

Herstel en afwikkeling banken: bepalingen over de FSMA

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee voorontwerpen van wet goed die het sluitstuk vormen in de omzetting van een Europese richtlijn over het herstel en de afwikkeling van banken (BRRD) en bevat bepalingen over de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Het eerste voorontwerp van wet vervolledigt de bepalingen van de wet over de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en over het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Het tweede voorontwerp van wet beoogt de reglementering van de volgende domeinen:

  • de toegang tot de beleggingsactiviteiten en tot het beleggingsdienstenbedrijf
  • de vergunningsprocedure, de vergunningsvoorwaarden, de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
  • de beleggersbeschermingsregeling waarbij de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, de beheersvennootschappen van AICB's en de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging zich moeten aansluiten
  • de toegang tot de deviezenhandel

Het voorontwerp van wet actualiseert de wet van 6 april 1995 over het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.

De voorontwerpen van wet worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

Voorontwerp van wet betreffende de toegang tot het beleggingsbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies