15 jul 2022 19:09

Herstel- en transitieplan: investeringsproject "Floating solar at sea"

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine akkoord met een investeringsproject over as 5 van het Herstel- en transitieplan, "Floating solar at sea" genaamd.

De federale regering besliste eind vorig jaar om aanzienlijk te investeren in niet minder dan 29 projecten voorgesteld in as 5 van het Belgische herstart- en overgangsplan. “Floating solar at sea” is een van de gekozen investeringsprojecten waarbij het de opzet is te werken aan de opschaling van de technologie van offshore drijvende zonnepanelen richting commercialisatie, door middel van testing en validatie van een proof of concept-installatie en verdere technologische ontwikkeling als volgende stappen in de voorbereiding naar een toekomstig grootschalig demonstratieproject.

De verdere ontwikkeling van deze technologie zorgt voor een belangrijke risicovermindering in de uitrol van offshore drijvende zonneparken, wat nodig is om het marktpotentieel van deze technologie te verduidelijken en te ontgrendelen, zowel in België als op internationale schaal.

In dit kader stemt de ministerraad in met:

  • de toekenning van een budget van 500 000 euro aan Belspo, voor de subsidiëring van de proof of concept-installatie en de opvolging waarvoor Belspo in een nieuwe basisallocatie zal voorzien
  • de toekenning van een budget van 1,5 miljoen euro aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) met het oog op de projectcoördinatie van de proof of concept van drijvende zonnepanelen en de realisatie van het bijbehorende onderzoekswerk