07 okt 2022 18:22

Herstel- en transitieplan: verschuiving van de middelen voor de detentiehuizen van 2022 naar 2023

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de overdracht van de middelen die in het kader van het herstel- en transitieplan zijn toegekend aan Justitie, en meer bepaald aan de detentiehuizen, van 2022 naar 2023.

De detentiehuizen zijn in eerste instantie bestemd voor de uitvoering van de korte straffen. Op 20 oktober 2021 kende de ministerraad voor de uitrol van de detentiehuizen in het kader van het herstel- en transitieplan 91,5 miljoen euro aan investeringen toe in as 5, waarvan 73,5 miljoen voor de Regie der Gebouwen en 18 miljoen voor Justitie voor de periode 2022-2024. Voor het gedeelte Justitie keurde de ministerraad de toegekende middelen reeds goed op 18 januari 2022. Ondertussen blijkt dat de timing voor de uitrol van de detentiehuizen niet verloopt volgens het schema dat in januari aan de ministerraad werd voorgelegd. Daarom gaat de ministerraad akkoord met de verschuiving van een deel van de in januari 2022 aan Justitie toegekende kredieten van as 5 naar 2023.