17 mei 2024 20:12

Herstelbaarheidsindex van goederen – Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de herstelbaarheidsindex van goederen.

Deze maatregel implementeert een actie uit het Federaal actieplan circulaire economie.

Dankzij de herstelbaarheidsindex zullen consumenten weten of de goederen die ze kopen gemakkelijk te repareren zijn. Het is de bedoeling dat deze herstelbaarheidsindex uiteindelijk een levensduurindex wordt, waarbij ook rekening wordt gehouden met de robuustheid en betrouwbaarheid van producten. Het doel van deze indexen is om consumenten te helpen om geld te besparen en over te stappen op duurzamere goederen.

In het ontwerp van koninklijk besluit wordt verduidelijkt op welke goederen de herstelbaarheidsindex betrekking heeft en worden de technische normen voor elke categorie goederen vastgesteld, om de scores en de berekeningsmethode te bepalen.

Het ontwerp, dat aangepast werd aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de goederen waarop de herstelbaarheidsindex betrekking heeft, de technische normen voor de vaststelling van de scores voor elk van de criteria en de berekeningsmethode voor de herstelbaarheidsindex