19 sep 2003 19:00

Herstelling van stuwkettingen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de inspectie en herstelling van RUD-stuwkettingen.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de inspectie en herstelling van RUD-stuwkettingen.

De kettingen worden gebruikt voor het vastleggen van rupsvoertuigen op spoorwegwagons. Deze kettingen dienen om veiligheidsredenen verder geïnspecteerd, hersteld en onderhouden te worden. De overeenkomst wordt afgesloten met de Duitse firma RUD Kettenfabrik RIEGER & DIETZ.