16 jan 2009 11:25

Herstructurering van bedrijven

Maatregelen van het relanceplan voor ondernemingen in herstructurering

Maatregelen van het relanceplan voor ondernemingen in herstructurering

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat verschillende koninklijke besluiten wijzigt die genomen werden in het kader van de herstructurering van bedrijven. Het ontwerp bevat een aantal maatregelen die voorzien zijn in het relanceplan voor de ondernemingen in herstructurering:

 • Alle ondernemingen die overgaan tot een collectief ontslag moeten een tewerkstellingscel oprichten voor een periode van 6 maanden, voor de werknemers die ouder zijn dan 45 jaar, en voor een periode van 3 maanden voor de werknemers tot 45 jaar. 
 • Alle ontslagen werknemers moeten zich bij die tewerkstellingscel inschrijven en actief meewerken aan het aanbod.
 • Aan alle werknemers die bij een tewerkstellingscel zijn ingeschreven moet een outplacementaanbod worden gedaan.
 • De ontslagen werknemers moeten zich inschrijven als werkzoekende bij VDAB, FOREM of ACTIRIS.
 • Ook de tijdelijke werknemers en interims met minstens 1 jaar anciënniteit in de onderneming  en waarvan het contract niet wordt verlengd als gevolg van de herstructurering kunnen zich inschrijven bij de tewerkstellingscel en gebruik maken van het outplacementaanbod. Tijdens hun inschrijving in de tewerkstellingscel hebben de betrokkenen recht op de verhoogde werkloosheidsuitkeringen van de tijdelijke werklozen.
 • De volgende voordelen worden toegekend:
  • de terugbetaling van de outplacementkosten (hoger voor een outplacement dat leidt tot een tewerkstelling en dubbel zo groot voor 45-plussers)
  • de terugbetaling van de inschakelingsvergoeding tijdens de periode dat de tewerkstellingscel geldig is en het behoud van deze vergoeding bij werkhervatting tijdens de periode van de tewerkstellingscel
  • een vermindering van de patronale RSZ voor de onderneming die een werknemer uit een herstructurering aanwerft
  • een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor een  werknemer uit een herstructurering die een job vindt