19 dec 1997 16:00

Herstructurering van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelings samenwerk
ing (ABOS)