23 dec 2004 16:00

Hertzbundel dubbelstations

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad in met de gunning van een overheidsopdracht aan de firma Siemens voor de aankoop in twee afzonderlijk toekenbare percelen van telkens drie schijven van 39 hertzbundel dubbelstations 'Line of sight new generation' met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad in met de gunning van een overheidsopdracht aan de firma Siemens voor de aankoop in twee afzonderlijk toekenbare percelen van telkens drie schijven van 39 hertzbundel dubbelstations 'Line of sight new generation' met toebehoren, aanverwant materieel en dienstprestaties.

Het programma maakt deel uit van het basisnetwerk van de tactische transmissies dat de digitalisering van de operaties mogelijk moet maken. Het betreft een basisverwerving om een initiële capaciteit ten dienste van verscheidene tactische telecommunicatiesystemen, zodat men vanaf 2007 alle inzetmogelijkheden van de Landcomponent kan garanderen. In de bestelbrief zijn economische clausules opgenomen.