01 dec 1995 16:00

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector uitgebreid naar bepaa
lde OCMW's