18 jun 2021 17:46

Herverdeling van de interdepartementale provisie voor klimaatfinanciering

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir akkoord met de herverdeling van de interdepartementale provisie voor de klimaatfinanciering.

Meer bepaald gaat het om een herverdeling van 12 miljoen euro aan kredieten vanuit de interdepartementale provisie ‘Nieuw beleid/klimaatfinanciering’ van de begroting 2021 naar de basisallocatie ‘Multilaterale samenwerking in het kader van internationale financiering van het klimaatbeleid’.

Deze bijkomende klimaatfinanciering beoogt de Belgische partnerlanden te ondersteunen bij een transversale versterking van hun klimaatbeleid, gekoppeld aan de uitvoering van klimaatspecifieke acties in de volgende domeinen: duurzaam beheer van biodiversiteit en ecosystemen, inclusief bossen en bodem; veerkrachtige en klimaatintelligente landbouw; duurzame stedelijke sociaaleconomische groei.

De staatssecretaris voor Begroting wordt gemachtigd om hiervoor een herverdelingsbesluit op te stellen. Voor de volgende jaren wordt het budget in de basis opgenomen.