20 jul 2022 18:00

Herverdeling van de kredieten voor 2022 voor asiel en migratie

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor de herverdeling goed van de kredieten voor 2022 uit de interdepartementale provisie nieuw beleid voor een humaan en kordaat asiel- en migratiebeleid.

In het kader van het regeerakkoord werd een extra begrotingsinjectie in het asiel- en migratiebeleid voorzien. De beslissing van de ministerraad van 23 oktober 2020 met betrekking tot de meerjarenbegroting 2021-2024 bevestigde deze historische investeringen in het departement. Dit dossier betreft de concrete herverdeling van de voorziene middelen voor het jaar 2022 vanuit de interdepartementale provisie.