08 sep 2023 17:24

Herverdeling van kredieten in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met een transfer voor het dekken van uitgaven in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2024.

Het gaat om een herverdeling van het budget 2023 voor het Voorzitterschap tussen Sciensano en de FOD Volksgezondheid, de FOD Buitenlandse Zaken (DG Ontwikkelingssamenwerking), het FAGG en het KCE.

De toewijzing van het budget van het voorzitterschap werd in oktober 2022 goedgekeurd. Naar aanleiding van een volledige revisie van de behoeftes, zijn er echter enkele verschuivingen nodig binnen de verdeling van het budget van Volksgezondheid.