12 okt 2001 17:00

Hervorming van de mobiliteitsregeling voor de federale ambtenaren