15 sep 2023 16:37

Hervorming van de Nationale Raad voor coöperatie, het sociaal ondernemerschap en de landbouwonderneming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne twee voorontwerpen van wet goed ter hervorming van de Nationale Raad voor coöperatie, het sociaal ondernemerschap en de landbouwonderneming (NRC).

Het eerste voorontwerp wijzigt de naam van dit adviesorgaan naar ‘Nationale Raad voor de coöperatie en de sociale onderneming’.

Het tweede voorontwerp past de samenstelling en de werking van de NRC grondig aan om dit orgaan effectief uit te breiden naar de vennootschappen erkend als sociale onderneming. Om die opdrachten mogelijk te maken, zal de NRC een ‘algemene vergadering’, een ‘algemene raad’ en twee ‘raden’ omvatten, m.n. een Raad voor de coöperatie en een Raad voor de sociale onderneming.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 8:4 en 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en tot wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor coöperatie, het sociaal ondernemerschap en de landbouwonderneming

Voorontwerp van wet houdende instelling van een Nationale Raad voor de coöperatie en de sociale onderneming