14 feb 2012 15:56

Hervorming van de OLO-stripmarkt

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Vanaf 28 juni 2011 voert het Belgische Agentschap van de schuld een technische, maar belangrijke hervorming door van de OLO- stripmarkt, met als doel de creatie van volledig fungibele zero-coupons, BE-strips genaamd.

Door het splitsen van een OLO worden de niet-vervallen coupons en het kapitaal omgevormd tot zero-coupons.

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Vanaf 28 juni 2011 voert het Belgische Agentschap van de schuld een technische, maar belangrijke hervorming door van de OLO- stripmarkt, met als doel de creatie van volledig fungibele zero-coupons, BE-strips genaamd.

Door het splitsen van een OLO worden de niet-vervallen coupons en het kapitaal omgevormd tot zero-coupons.

Vanaf 28 juni 2011 zal de splitsing van een OLO leiden tot de creatie van één type zero-couponeffecten: BE-strips. BE-strips kunnen zowel niet-vervallen coupons en/of kapitaal van gesplitste effecten vertegenwoordigen. BE-strips met dezelfde vervaldag zijn fungibel.

Het doel van deze hervorming is het splitsingproces aanzienlijk te vereenvoudigen en aldus de liquiditeit van de stripmarkt te bevorderen.

België is na Frankrijk het tweede land in de eurozone om per vervaldatum fungibiliteit voor zijn strips te creëren. België was in 1992 ook het tweede land in Europa om de mogelijkheid tot splitsing van overheidseffecten in te voeren.

Momenteel is de Belgische OLO-stripmarkt de vijfde grootste van de eurozone. In anticipatie op de creatie van fungibiliteit is het uitstaand bedrag van de strips de laatste 12 maanden met ongeveer 30% gestegen (van 5.8 miljard euro tot 7,5 miljard).

Meer informatie vindt u op:
www.debtagency.be