20 apr 2012 19:51

Hervorming van de pensioenen: overgangsmaatregelen privé-sector goedgekeurd

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed met een aantal overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van de pensioenen voor werknemers uit de privé-sector.

De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen legt nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden op voor het vervroegd rustpensioen: de leeftijd wordt geleidelijk op 62 jaar gebracht in 2016 en de duur van de loopbaan wordt vanaf 2016 geleidelijk verlengd tot 40 jaar in 2015.
De minsterraad gaat akkoord met de volgende overgangsmaatregelen die tot stand zijn gekomen via het overleg met de sociale partners:

  • werknemers tussen 57 en 61 jaar die op 31 december 2012 wegens de hervorming 3, 4 of 5 jaar hadden moeten verder werken om recht te hebben op een wettelijk pensioen, moeten slechts 2 bijkomende jaren loopbaan hebben  
  • werknemers die al een tijdje in vooropzeg zijn, kunnen eveneens na 31 december 2012 op vervroegd rustpensioen gaan op voorwaarde dat ze 60 jaar zijn en een loopbaan van ten minste 35 jaar achter de rug hebben
  • voor werknemers die voor 28 november 2011 in een stelsel zitten voor vroegtijdig vertrek op basis van een formele collectieve afspraak (collectieve arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of pensioenreglement) in de verwachting na een loopbaan van 35 jaar vanaf 60 jaar met vervroegd rustpensioen te gaan, komt er een aangepaste regeling
  • werknemers in een stelsel van vroegtijdig vertrek (bijvoorbeeld overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer) en die voor 28 november 2011 bij de RVP een vervroegd rustpensioen hebben aangevraagd, kunnen het vervroegd rustpensioen nemen vanaf 60 jaar
  • er komen overgangsmaatregelen voor zeelieden en mijnwerkers
  • de bijzondere stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, die opgesomd zijn in artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 worden geheel of gedeeltelijk beschouwd als volledig gelijkgestelde periode
  • er komen enkele technische wijzigingen van art. 122 en 124 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen