28 sep 2018 17:51

Hervorming van de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de subsidiëring van organisaties die opdrachten uitoefenen in het kader van de uitvoering van alternatieve straffen en maatregelen hervormt.

Het voorontwerp wijzigt de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en de wet van 6 december 2005 over de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid. In toepassing van het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 zijn de Federale Staat en de gemeenschappen in de schoot van de Interministeriële Conferentie Justitiehuizen van 14 maart 2018 overeengekomen om hun respectievelijke bevoegdheden op elkaar af te stemmen. Zo is overeengekomen dat het mechanisme voorzien door en op grond van artikel 69 van de wet van 30 maart 1994 herzien zou worden voor wat betreft het luik Justitie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.