14 jan 2005 16:00

Hervorming van de verhoogde kinderbijslag

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet (**) betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet (**) betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.

De wijziging heeft als doel om na de hervorming van het stelsel van de verhoogde kinderbijslag, het recht van verzekering voor kleine risico's toe te kennen aan kinderen van zelfstandigen die door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van 66% zijn getroffen. De maatregel treedt in werking op 1 mei 2003. (*) van 29 december 1997. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994.