14 jul 2017 15:58

Hervorming van het directiecomité van de Nationale Bank van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende verlenging van het mandaat van de huidige gouverneur van de Nationale Bank van België, van 2 januari 2018 tot 1 januari 2019. 

De ministerraad heeft eerder een voorontwerp van wet goedgekeurd waarbij het aantal directeurs van de Nationale Bank van België herleid wordt tot 6, met inbegrip van de gouverneur. Op 10 juli 2017 werd het koninklijk besluit gepubliceerd waarbij Pierre Wunsch wordt benoemd tot gouverneur van de Nationale Bank van België voor een termijn van vijf jaar met ingang van 2 januari 2019.