17 mei 2024 20:12

Hervorming van het directiecomité van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het directiecomité van de Veiligheid van de Staat (VSSE) hervormt.

De Nationale Veiligheidsoverheid is via een eerdere wetswijziging bij de Veiligheid van de Staat (VSSE) ondergebracht. Hierdoor heeft de VSSE een nieuwe belangrijke rol toegewezen gekregen, die weerspiegeld moet worden in het directiecomité. Hiernaast heeft de VSSE een nieuw onderzoeksmodel en wordt via het eengemaakte personeelsstatuut de splitsing tussen operationele medewerkers en analisten opgeheven.

Omwille van deze redenen moet het directiecomité opnieuw samengesteld worden en levert dat volgende directies op:

  • een directie Intelligence 
  • een directie Strategy 
  • een directie Security 
  • een directie Corporate Services

De bestaande drie directies worden op die manier omgevormd tot vier nieuwe directies.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.