13 feb 2015 14:26

Herziening van het samenwerkingsakkoord dat de modaliteiten en de financiering van de luchtvaartnavigatiedienstverlening regelt op de Belgische luchthavens

In het regeerakkoord staat dat de regering een nieuw samenwerkingsakkoord zal sluiten met de gewesten om de modaliteiten en de financiering van de luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens te regelen, op basis van het principe 'de gebruiker betaalt'.

In dit kader zal de federale regering aan het Overlegcomité voorstellen om een werkgroep met vertegenwoordigers van de verschillende beleidsniveaus op te richten om de mogelijke pistes te onderzoeken voor de voorbereiding van een nieuw samenwerkingsakkoord dat de modaliteiten en de financiering van de luchtvaartnavigatiedienstverlening vanaf 2016 regelt.