28 mrt 2003 16:00

Herziening van loopbanen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit en twee ontwerpen van ministerieel besluit goed rond de herziening van de loopbanen van sommige burgerlijke ambtenaern van het Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van Defensie (*).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit en twee ontwerpen van ministerieel besluit goed rond de herziening van de loopbanen van sommige burgerlijke ambtenaern van het Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van Defensie (*).

De ontwerpen werden voor overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen de maand. (*) ter vervanging van de bepalingen die onder andere voorkomen in het koninklijk besluit van 20 augustus 1969 en in het koninklijk besluit van 13 augustus 1976.