01 mrt 2013 17:02

Het beroepsgeheim doorbreken om nee te zeggen tegen geweld

Brussel, 1/03/2013 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd dat op 1 maart 2013 het artikel 458bis van de Strafwet van kracht wordt. Dit artikel staat met name artsen, psychologen en maatschappelijk assistenten toe om in bepaalde omstandigheden het beroepsgeheim te doorbreken.

 Op 1 maart 2013 wordt het spreekrecht uitgebreid. Het kan voortaan gebruikt worden wanneer er ernstig en dreigend gevaar bestaat voor bepaalde misdrijven tegen minderjarigen en kwetsbare personen. Je kan kwetsbaar zijn door je leeftijd, zwangerschap, ziekte, een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid of in het kader van partnergeweld.

Vroeger mocht het beroepsgeheim enkel doorbroken worden als het ging om minderjarigen wiens psychische of fysieke integriteit bedreigd werd. Concreet gaat het om het reële en acute gevaar op de volgende misdrijven:

  • aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
  • doodslag
  • opzettelijk doden en toebrengen van lichamelijk letsels
  • genitale verminking bij personen van het vrouwelijke geslacht
  • verlaten of in behoeftige toestand achterlaten
  • het onthouden van voedsel of verzorging

Nu wordt dit uitgebreid naar de specifieke doelgroep van partnergeweld. Het kan ook preventief gebruikt worden, met name ter bescherming van een ander slachtoffer dat in één deze categorieën valt.

Het Instituut is heel verheugd met deze uitbreiding”, verklaart Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Het is een nieuw instrument ter bescherming van de slachtoffers van partnergeweld, en een belangrijk signaal voor de uitbreiding van de multidisciplinaire samenwerking in de strijd tegen partnergeweld.

Het bewijs in cijfers

In 2010 publiceerde het Instituut de studie “Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld”, waaruit bleek dat één vrouw op zeven in de laatste twaalf maanden het slachtoffer was geweest van geweld door haar (ex-) partner. 23% van de vrouwelijke slachtoffers praat hier met niemand over (bij mannelijke slachtoffers is dit percentage nog groter (40%)) en slechts een minderheid van de slachtoffers (13,9% van de vrouwelijke en 9,8% van de mannelijke) durft klacht in te dienen.

De studie toonde ook aan dat 23,6% van de vrouwelijke slachtoffers een arts of een psycholoog in vertrouwen neemt (en 6,8% van de mannen).

Dankzij deze bepaling”, voegt Michel Pasteel nog toe, “hebben zij voortaan de mogelijkheid om de slachtoffers te helpen. Er is geen verplichting om het beroepsgeheim te doorbreken, maar in extreme gevallen van geweld kan dit heel belangrijk zijn om het geweld te doen stoppen, levens te redden en andere potentiële slachtoffers te vrijwaren van dit geweld. Bovendien is het een belangrijk signaal naar deze beroepsgroepen dat zij een belangrijke rol te spelen hebben in de strijd tegen dit geweld.”

Meer info op : www.durfneenzeggen.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen coördineert ook het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld waarbij de federale staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betrokken zijn.